Kjøpsvilkår

DIAMOND ROAD MUSIC AS

Innledning

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av onlinekurset «Lykkes med låtskriving» (heretter kalt kurset).

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Diamond Road Music AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 811 880 132 og representeres av Hanne Sørvaag.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].


Betaling, Angrerett og Garanti

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker.

Det gis pengene tilbake garanti. Vilkårene er som følger: Garantien utløses ved at kjøper ber om å få pengene tilbake. Det er ingen ytterligere vilkår. Kjøper kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte garantien.


Ansvar

Kjøper forstår at Diamond Road Music AS og Hanne Sørvaag, ikke påtar seg ansvar for et spesifikt resultat. Diamond Road Music AS og Hanne Sørvaag forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til å utvikling innenfor låtskriving.

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. Egeninnsats er avgjørende for å lykkes med låtskriving, som kurset omhandler.


Kurset

Kurset er et online kurs i 4 moduler om å utvikles som låtskriver og klare seg i musikkbransjen, lærdom og erfaringer samlet gjennom mange års virke i bransjen, nasjonalt og internasjonalt.

Det er et kurs du kan følge i egen takt innenfor 6 måneder, og personlig oppfølging gjelder kun i følge avtalen.

Møter du på tekniske utfordringer eller problemer med å få tilgang kan du ta kontakt på mail og få svar ved anledning, Vær vennlig og holde det til et minimum da mange tar kontakt.


Betingelser for bruk

Kurset i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.


Konfidensialitet

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Diamond Road Music AS, Hanne Sørvaag, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.


Utsettelse og Avlysning

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Avslutning av avtalen

Diamond Road Music AS kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra kurset, og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.


Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.


Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.


Klager og krav

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Kontakt

[email protected]


Sist endret: 27.nov-23