PersonvernerklĂŠring

DIAMOND ROAD MUSIC AS


I personvernerklĂŠringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Bruk av vÄre tjenester innebÊrer at personopplysninger overfÞres til land utenfor EØS. En overfÞring av personopplysninger til land utenfor EØS gjÞr at opplysningene som overfÞres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesnivÄ som innenfor EØS. Du kan lese mer om dette i punktet «Personopplysninger overfÞres til USA».

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formÄlet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. Det er Diamond Road Music AS org.nr.: 811 880 132 som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med tjenestene og produktene vi tilbyr.

Diamond Road Music AS representeres ved Administrerende direktĂžr, Hanne SĂžrvaag.

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig er:
Diamond Road Music AS
TykkÄsen 12
4870 Fevik
E-post: [email protected]


SĂŠrlige kategorier av personopplysninger

SÊrlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for Ä vÊre sÊrlig sensitive og beskyttelsesverdige. De sÊrlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formÄl Ä entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til Ä behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler pÄ unntak kan vÊre samtykke fra den som fÄr personopplysningene sine behandlet eller at det er nÞdvendig Ä behandle opplysningene for Ä beskytte vitale interesser.

Diamond Road Music AS behandler i utgangspunktet ikke sÊrlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger Ä gi nÄr du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar sÊrlige kategorier av personopplysninger fra deg pÄ en mÄte som gjÞr at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en spÞrreundersÞkelse eller pÄ e-post, vil opplysningene slettes.


Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om blant annet:

- BesÞkende pÄ vÄr nettside
- Kunder og potensielle kunder
- Kontaktpersoner hos vÄre leverandÞrer og samarbeidspartnere


NĂ„r personopplysninger registreres

For at du skal kunne benytte vÄre tjenester er vi nÞdt til Ä registrere dine personopplysninger. NÄr og hvordan Diamond Road Music AS registrer dine personopplysninger avhenger av din kontakt med oss.

Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

- NÄr du deltar pÄ webinar
- NĂ„r du besĂžker nettsiden
- NÄr du melder deg pÄ og deltar pÄ kurs
- NÄr du kontakter oss pÄ e-post, telefon eller sosiale medier
- NÄr du melder deg pÄ en e-postliste, eksempelvis nyhetsbrev, og nÄr du Äpner e-posten


FormÄl og rettslig grunnlag

Diamond Road Music AS behandler opplysninger om deg til ulike formÄl og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg vÄre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at vi skal kunne markedsfÞre vÄre produkter og tjenester.

Kursdeltakelse
NÄr du melder deg pÄ kurs hos oss behandles personalia, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, kursprogresjon og kursstatistikk. Dersom du velger Ä delta pÄ spÞrretimer, behandles personopplysninger i form av lyd, bilde, e-postadresse og chatmeldinger. Opptak av spÞrretimer publiseres i kursplattformen og er tilgjengelig for kursdeltakere.

FormÄlet med behandlingen er Ä gjÞre oss i stand til Ä levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nÞdvendig er nÞdvendig for Ä oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget fÞlger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Personopplysninger knyttet til kursdeltakelse behandles for perioden du har et eksisterende kundeforhold hos oss, og slettes tre Ă„r etter kundeforholdets opphĂžr.

Betalings- og fakturaopplysninger behandles i tillegg for Ä oppfylle rettslige forpliktelser som pÄhviler Diamond Road Music AS etter bokfÞringsloven. Behandlingsgrunnlaget er forordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav c. Opplysninger det er nÞdvendig Ä lagre for Ä oppfylle vÄre forpliktelser etter bokfÞringsloven, slettes senest etter fem Är.

KursleverandÞren og leverandÞren av vÄre betalingstjenester er amerikanske selskap. For Ä kunne levere vÄre kurstjenester er vi derfor nÞdt til Ä overfÞre personopplysninger til USA . OverfÞringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overfÞring av personopplysninger til land utenfor EØS-omrÄdet nÄr det er nÞdvendig for Ä kunne oppfylle avtalen mellom oss og deg.

Webinardeltakelse
NÄr du melder deg pÄ vÄre webinar registreres din e-postadresse og brukernavnet ditt i webinarlÞsningen. Dersom du velger Ä benytte deg av chatten i webinaret, behandles i tillegg dine personopplysninger i form av det du velger Ä skrive i chatten.

Personopplysninger behandles med formÄl om Ä informere om og Ä markedsfÞre, vÄre produkter og tjenester gjennom digitale arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er vÄr berettigede interesse av Ä markedsfÞre vÄre tjenester og produkter. Behandlingsgrunnlaget fÞlger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I forbindelse med vÄre webinarer behandler vi ogsÄ statistikk ogsÄ spÞrsmÄl i chatten behandles med formÄl om Ä justere innhold i fremtidige webinarer. Behandlingsgrunnlaget er vÄr berettigede interesse av Ä forbedre vÄre webinarer. Behandlingsgrunnlaget fÞlger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

VÄr leverandÞr av videokonferansetjenester er et amerikanske selskap. For Ä kunne levere vÄre kurstjenester er vi derfor nÞdt til Ä overfÞre personopplysninger til USA. OverfÞringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overfÞring av personopplysninger til land utenfor EØS-omrÄdet nÄr du har samtykket til overfÞringen.

Nyhetsbrev og markedsfĂžring
Dersom du velger Ä melde deg pÄ vÄre nyhetsbrev vil du motta informasjon om vÄre produkter, aktiviteter som eksempelvis webinarer, og markedsfÞring. NÄr du melder deg pÄ nyhetsbrevet registreres din e-postadresse.

For Ä gjÞre nyhetsbrevet relevant for deg, kan innholdet tilpasses ut i fra dine kjÞp, deltakelse pÄ webinarer og nedlastning av gratis innhold. Vi mottar ogsÄ tilbakemelding pÄ om vÄre nyhetsbrev Äpnes, og om det klikkes pÄ lenker som ligger i nyhetsbrevet. Disse tilbakemeldingene gjÞr at vi kan tilpasse innholdet i, og mottakere av, fremtidige nyhetsbrev.

FormÄlet med Ä sende nyhetsbrev, er Ä gi informasjon om og Ä markedsfÞre vÄre produkter og tjenester til kunder og potensielle kunder.

Behandlingsgrunnlaget er vÄr berettigede interesse av Ä markedsfÞre direkte mot personer som viser interesse i vÄr bedrift og vÄre produkter. Behandlingsgrunnlaget fÞlger av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f.

Kundekommunikasjon
Vi behandler personopplysningene dine nÄr du er i kontakt med oss pÄ e-post, telefon eller i sosiale medier. NÄr du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med dialogen vi har.

FormÄlet med behandlingen er at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til vÄre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss.

Behandlingsgrunnlaget er vÄr berettigede interesse av kunne kommunisere pÄ en enkel og effektiv mÄte med vÄre kunder og potensielle kunder i vÄre kontaktflater.

Kundedialog slettes som hovedregel 3 Är etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppstÄ som fÞlge av avtaleforholdet med oss.

Dialog med potensielle kunder, slettes 6 mÄneder etter siste dialog. Dersom det foretas et kjÞp, regnes dialog som knytter seg til vÄre produkter og tjenester for Ä vÊre kundedialog. Dette kan for eksempel vÊre spÞrsmÄl om kursinnhold eller forventet resultat.


Hvem deles dine personopplysninger med?

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler pÄ slike lovlige grunnlag er vÄr avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til Ä utlevere opplysningene.

Dersom du deler personopplysninger med offentlige myndigheter, angi det her. Skriv hvilke myndigheter du deler opplysninger med, hvilke kategorier av opplysninger som deles, og behandlingsgrunnlag. Som oftest vil behandlingsgrunnlaget vĂŠre en rettslig forpliktelse.

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller pÄ annen mÄte behandler personopplysninger pÄ vÄre vegne. Det gjÞr vi for at vi skal kunne tilby vÄre tjenester, ivareta vÄre berettigede interesser, oppfylle lovpÄlagte krav og Ä oppfylle avtalen med deg. Vi inngÄr alltid avtaler med vÄre databehandlere som sikrer at personopplysningene er godt ivaretatt.

Dette er vÄre databehandlere:

Zoom
Zoom er vÄr leverandÞr av videokonferansetjenester. Vi bruker derfor Zoom i forbindelse med webinarer, og i spÞrretimer i kursene vÄre. Les mer om hvordan Zoom behandler dine personopplysninger her.

Kajabi
Kajabi er vÄr leverandÞr av kursplattform og nyhetsbrev. NÄr du deltar pÄ kurs hos oss skjer det derfor i kursportalen til Kajabi, det er ogsÄ gjennom Kajabi vi sender ut nyhetsbrev til e-postlistene vÄre. Les mer om hvordan Kajabi behandler dine personopplysninger her.

Jottacloud
Den norske leverandĂžren Jottacloud leverer skylagringstjenester for oss. Les mer om hvordan Jottacloud behandler dine personopplysninger her.

DropBox
Vi bruker DropBox til Ă„ lagre dokumenter og ressurser. Les mer om hvordan DropBox behandler dine personopplysninger her.

Google Disk
Vi bruker DropBox til Ă„ lagre dokumenter og ressurser. Les mer om hvordan Google Disk behandler dine personopplysninger her.

PowerOffice regnskapssystem
I forbindelse med utfĂžring av regnskapet behandles personopplysninger i form av regnskapsbilag. Opplysninger som da behandles er personalia og transaksjonsopplysninger. Les mer om hvordan PowerOffice behandler dine personopplysninger her.

Stripe
NÄr du kjÞper kurs hos oss gjennom vÄr plattform Kajabi, bruker vi firmaet Stripe som leverandÞr av betalingslÞsningen. Stripe er nÞdt til Ä foreta en behandling av dine personopplysninger pÄ vÄre vegne for Ä benytte sin betalingslÞsning. Stripe behandler da en transaksjonsinformasjon. Det vil si opplysninger knyttet til betalingsmÄte, produkt, pris o.l. Du kan lese mer om hvordan Stripe behandler dine personopplysninger her.


Personopplysninger overfĂžres til USA

I personvernkontekst har «overfÞring» to betydninger. En overfÞring kan for det fÞrste vÊre at personopplysninger flyttes fra en server til en annen. For det andre, kalles det ogsÄ en overfÞring der hvor noen har fjerntilgang pÄ personopplysninger.

Utgangspunktet er at overfÞring av personopplysninger kan skje til land utenfor EØS (sÄkalte «tredjeland») dersom mottakeren av personopplysningene har gitt nÞdvendige garantier for behandlingen av personopplysninger, og det sikres at de som fÄr sine personopplysninger overfÞrt har hÄndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. Tidligere var en lÞsning kalt «Privacy Shield» pÄ plass for Ä sikre personvernet ved overfÞring av personopplysninger til USA. Denne lÞsningen ble imidlertid funnet ugyldig sommeren 2020.

Diamond Road Music AS bruker forelÞpig leverandÞrer hvor det er nÞdvendig med begge disse formene for overfÞring av personopplysninger, for at vi skal kunne levere vÄre tjenester til deg. VÄre leverandÞrer befinner seg i USA, hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inngÄtt databehandleravtaler med alle vÄre leverandÞrer, og overfÞringen av personopplysninger til USA skjer i trÄd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer at et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger vÄre leverandÞrer gjÞr pÄ vÄre vegne.

Imidlertid er en del amerikanske selskap, deriblant vÄre databehandlere, underlagt lovgivning om gjÞr at de kan motta henvendelser fra amerikanske offentlige myndigheter med krav om Ä utlevere personopplysninger knyttet til bestemte fysiske personer. Slike utleveringsforespÞrsler skjer i trÄd med amerikansk etterretningslovgivning. Innsamlingen skjer pÄ en slik mÄte at det fanges opp opplysninger om flere personer enn bare den fysiske personen som er mÄlet for innsamlingen av personopplysninger. Slike utleveringer kan vi ikke forhindre gjennom bruk av databehandleravtaler og standard kontraktsklausuler.

Selv om amerikanske offentlige myndigheter etter amerikansk lovgivning kan fÄ innsyn i personopplysninger for etterretningsformÄl, er det ikke dermed sagt at dine opplysninger vil bli utlevert til amerikanske myndigheter, eller at de brukes aktivt dersom de skulle bli utlevert. Verken vi eller vÄre leverandÞrer kan garantere for at en slik utlevering ikke vil skje, og vi vil heller ikke motta informasjon om en utlevering skjer. En eventuell utlevering av personopplysninger til amerikanske offentlige myndigheter innebÊrer at vi ikke lenger har kontroll over personopplysningene. Vi kan dermed ikke bestemme hva opplysningene skal brukes til eller nÄr de skal slettes, og du har heller ikke mulighet til Ä utÞve dine rettigheter etter personvernforordningen overfor amerikanske myndigheter.


Dine rettigheter

NÄr vi behandler personopplysningene dine, har du enkelte rettigheter du kan benytte deg av. Hvis du Þnsker Ä benytte deg av en av dine rettigheter, har du krav pÄ svar sÄ raskt som mulig og senest innen én mÄned. I noen tilfeller kan svarfristen forlenges med to mÄneder. Hvis det er nÞdvendig Ä forlenge svarfristen, informerer vi deg om dette innen én mÄned fra vi mottok henvendelsen din.

Dersom du Ăžnsker Ă„ benytte dine rettigheter, kan du sende oss en henvendelse pĂ„ e-post til: [email protected].

Du kan ogsÄ sende en henvendelse per post til:

Diamond Road Music AS
TykkÄsen 12
4870 Fevik

Innsyn i opplysninger
Du kan be om innsyn i de opplysningene som Diamond Road Music AS behandler om deg. Dersom du Ăžnsker innsyn opplysningene dine, ber vi deg bruke skjemaet for innsynsbegjĂŠring. Skjemaet kan sendes til [email protected]. Les mer om din rett til innsyn.

Korrigering av personopplysninger
Dersom du oppdager at Diamond Road Music AS behandler feil opplysninger om deg, for eksempel at du er registrert med feil adresse, kan du kreve at opplysningene rettes eller suppleres med tilleggsopplysninger. Les mer om din rett til korrigering.

Sletting av personopplysninger
Du kan i noen tilfeller be om at vi sletter dine personopplysninger, for eksempel hvis du mener det ikke lenger er nÞdvendig Ä behandle opplysningene for formÄlet de ble samlet inn for. Selv om du ber om Ä fÄ dine personopplysninger slettet, kan det likevel vÊre nÞdvendig for oss Ä behandle opplysningene. Dette gjelder for eksempel hvis vi er lovpÄlagt Ä behandle opplysningene eller formÄlet med behandlingen ikke er oppnÄdd. Les mer om din rett til sletting her.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. NĂ„r behandlingen begrenses, innebĂŠrer det at opplysningene kan lagres ikke brukes til andre ting uten ditt samtykke, med mindre det foreligger et unntak. Les mer om din rett til Ă„ kreve begrensning.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom Diamond Road Music AS behandler dine personopplysninger med grunnlag i at behandlingen er nÞdvendig for Ä utfÞre en oppgave i allmennhetens interesse, eller for Ä oppnÄ formÄl knyttet til en berettiget interesse, har du rett til Ä protestere mot at personopplysningene dine behandles. Du kan lese mer om din rett til Ä protestere mot behandlingen her.

Du kan klage pÄ vÄr behandling av dine personopplysninger
Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, hÄper vi at du vil gi oss beskjed. Da kan vi undersÞke nÊrmere hva som har skjedd, og forsÞke Ä lÞse saken. Du kan ogsÄ sende en klage til Datatilsynet. Her kan du lese om hvordan du klager til Datatilsynet.

Sist endret 8. september 2023